Řeholnice z Kongregace sester svaté Hedviky je propojená s Mukařovem. Do zdejšího charitního domu byly dřív “odklízeny” její starší spolusestry. První sliby skládala za normalizace tajně v Polsku. Byla při svatořečení Anežky České v listopadu 1989 v Římě, krátce před pádem železné opony v Československu.

Autorský tým: Filip Bydžovský, Sofie Peštová a Viktorie Pokludová
Pedagogické vedení: Mgr. Zuzana Zmrhalová
Škola: ZŠ Mukařov

„Někdo tam na nás volal: Berlínská zeď padla! Na to nezapomenu, silný to bylo. Říkali jsme si, že svatá Anežka už působí, to už bude brzy i u nás. My jsme byli tak klidní, i v tom vlaku, když jsme jeli zpátky.“

Rozhlasová reportáž: Marie Anežka Kozubíková