Říčaňačka, absolventka místního gymnázia, během jehož studia zažila otřes – při školním výletě v květnu 1978 tři muži s kriminální minulostí unesli autobus se studenty se záměrem dostat se na Západ. Tato zkušenost ji do života posílila, dokáže rozlišit podstatné od nepodstatného.

Autorský tým: Sofie Gallová, Vít Klíma, Ema Pohnětalová a Jolana Šafaříková
Pedagogické vedení: Mgr. Věra Kolářová
Škola: Gymnázium Říčany

„Nejhorší první střet s nimi byl, když někde uprostřed polí namířili flintu na jednoho z našich spolužáků a řekli mu, ať vystoupí. My jsme si mysleli, že ho zastřelí, ale oni mu řekli, že musí najít nějaký kontakt a říct, že probíhá únos a že oni si přejou mít otevřenou hranici.“