Jako tříletý se zúčastnil XI. všesokolského sletu v roce 1948. Po dlouhé odmlce pak navázal na rodinnou tradici a po sametové revoluci se jako starosta jednoty podílel na znovuobnovení Sokola v Říčanech a v Radošovicích.

Autorský tým: Anna Domkařová, Hana Drálová, Lucie Glogarová, Eliška Kotýnková a Filip Leo Orava
Pedagogické vedení: Mgr. Zuzana Havlíková
Škola: 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany

Obnově Sokola v té nové době jsem něco chtěl dát a já myslím, že se nám to tady v Říčanech docela povedlo. (…) Bylo nás tady, když jsme to zakládali, asi sto dvacet. Když jsem odcházel v roce 2013, tak bylo v Říčanech asi 1 100 sokolů.“

Petr Kubeš: Rozhlasová reportáž