Paní Pavelková si toho v životě prožila spoustu – hrála divadlo, psala básničky… Ne vše je ale vždy růžové…

Autorský tým: Ellen Peřinová, Markéta Hlavinková, Ema Bátrlová a Daniela Chovancová
Pedagogické vedení: Mgr. Bc. Bc. Markéta Matějková
Škola: Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683

„Byla to hrůza, zabilo to osm lidí. My jsme se raději  nedívaly, už jezdily sanitky, hasiči, četníci a my už jsme utíkaly domů.“

Audioreportáž Blanka Pavelková