Marie Matoušková ve svých 17 letech přežila střelbu okupantů v Prostějově 25. srpna 1968. Měla štěstí, ten den zemřeli 3 lidé a dalších 9 bylo zraněno.

Autorský tým: Zuzana Ježková, Anna Marie Matějková, Karolína Balážová, Elen Kopcová, Martin Hublar a Pavlína Chovancová
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Ligurská
Škola: Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově

„Moje máma mě vzala, vtáhla mě za hlavu do těch dveří a volala: ,Mě ať zabijou, ale tebe ne!‘ A oni začali střílet, na ostro.“

Audioreportáž