Rodačka z Perečynu na Ukrajině, jejíž rodina byla nucená se po válce vystěhovat do Československa. Vzpomíná na srpen 1968, kdy se na Ukrajinu vrátila za příbuznými

Autorský tým: Magdalena Cinertová, Klára Foldynová, Lucie Melicharová, Barbora Spěváková, Tereza Šelilová
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Šorfová
Škola: ZŠ Školní Příbram

„Když nás bratranec vezl před 21. srpnem 1968 přes Karpaty, lesy už byly plné vojáků.