Rodák z Příbrami ze statku na Pohodnici, jehož rodině v květnu 1945 zastřelili vojáci čeledína

Autorský tým: Adam Budoš, Nikola Burdová, Kateřina Černá, Tomáš Drexler, Dominik Hejhal, Daniela Škubová, Kryštof Ziopulos
Pedagogické vedení: Mgr. Veronika Skalová a Mgr. Dana Polášková
Škola: ZŠ Březové Hory

„Johan špatně viděl a skoro neslyšel a když na něj volali, aby se zastavil, běžel dál. Platilo stanné právo, tak ho voják bez meškání zastřelil. Ten z domobrany, co šel s ním, ho poznal pozdě.