Její maminka vyrůstala se svým bratrem mnoho let u prarodičů, protože oba rodiče měli v 50. letech z politických důvodů ve vězení.

Autorský tým: Ema Benadová, Anežka Kotěrová, Linda Šlápotová a Zoša Štanderová
Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Mašek
Škola: Waldorfská škola Příbram

Po smrti prarodičů nás s bratrem vychovávala teta. Jeho měla ráda, ale mě chtěla poslat do nápravného zařízení pro mladistvé. Prý jsem byla problémové dítě.“