8. dubna 2019 prezentovaly děti ve Zlíně před porotou a veřejností výsledky své půlroční práce zaměřené na dokumentování životů sousedů, prarodičů a jiných zajímavých pamětníků

Dvanáct týmů soutěžilo se svými video a audio reportážemi a snažilo se zaujmout porotu také jedinečnou prezentací. V porotě zasedli letos za pedagogy Iva Hájková ze ZŠ Tečovice, za historiky David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu Zlín – Klečůvka, a za novináře David Karola – šéfredaktor Deníku pro Střední Moravu. Porota hodnotila práce dětí uložené na webu Příběhů našich sousedů a také prezentaci pamětnických příběhů na slavnostním odpoledni.

Na čtvrtém místě se umístili žáci ze SŠ Baltaci, kteří zpracovali výpověď místního architekta Milana Možného. Třetí místo získaly žákyně osmé třídy ze ZŠ Velehrad s příběhem známého leteckého inženýra Antonína Píšťka. Druhé místo vybojovali také žáci ze ZŠ Velehrad, kteří zmapovali tzv. Salašskou tragédii z povídání paní Boženy Zůbkové. Jako vítězky odcházely žákyně ze ZŠ Velehrad, věnující se životu sestry Václavy.