Ve pondělí 22. 4. 2024 představilo ve Veřejném sále Hraničář 9 týmů složených ze žáků a studentů základních škol a gymnázií z Ústí nad Labem příběhy devítky pamětníků.

V 15 hodin zahájil závěrečnou prezentaci moderátor Petr Novotný písní Karla Kryla. Po přivítání a představení projektu poděkoval sponzorům, kteří celý projekt financovali a také místním podporovatelům, kteří se podíleli na slavnostní závěrečné prezentaci. Následovala úvodní slova, za statutární město Ústí nad Labem se slova ujal náměstek primátora Tomáš Vlach a za Post Bellum Petr Uhrík, vedoucí rozvoje vzdělávání Paměti národa pro Čechy. Zástupci Ústeckého kraje se bohužel museli omluvit kvůli pracovní povinnostem.

Samotné prezentace zahájil tým ze ZŠ Vojnovičova příběhem Marty Vančurové, která byla za minulého režimu stíhána kvůli příslušnosti ke státem nepovolené církvi. Tým z FZŠ České mládeže představil příběh Ivana Nováka o pašování nedostatkového zboží za minulého režimu. Následující tým ze ZŠ Pod Vodojemem sehrál scénku o strastech Moniky Kreuzové, která jako malé děvčátko z česko-německé rodiny přihlížela odsunu svých přátel. Další dva týmy byly z Gymnázia Jateční, první tým prezentoval příběh Věry Peškové, předrevoluční ředitelky Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem, druhý tým představil příběh Ludmily Krylové, která koncem 60. let žila v Malé pevnosti Terezín. Tým ze ZŠ Vinařská si nacvičil scénku ze života pamětnice Vlasty Bérešové, která zažila nacistické řádění na Valašsku a později se stala úspěšnou parašutistkou. Skrze další scénku, sehranou žáky ZŠ Nová, jsme se opět přesunuli na konec druhé světové války, kdy se německé katolické rodině Erny Schwarzové podařilo vyhnout odsunu. Prezentace završila scénka žáků ZŠ SNP o životě v undergroundu, o kterém vyprávěl Jan Tomeš.

Výsledky náročné půlroční práce, kterou žáci se svými pedagogy odvedli, ocenila i odborná porota složená z pedagožky Mgr. Magdalény Patrovské, historika a vedoucího katedry historie FF UJEP Mgr. Jakuba Pátka, Ph.D. a redaktora ČRo Sever Jana Beneše. Žáci i pedagogové byli odměněni dárky za účast v projektu a na závěr oficiálního programu si jako překvapení všichni společně na jevišti za doprovodu kytary Petra Novotného zazpívali píseň Časy se mění. Po skončení programu se týmy přesunuly na fotografování s pamětníky a pro individuální zpětnou vazbu od poroty. Všichni se pak mohli zúčastnit rautu ve foyer.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne a také těm, kteří projekt podpořili: Ústecký kraj, statutární město Ústí nad Labem, Nadační fond Severočeská voda, Spolchemie, Veřejný sál Hraničář, Činoherní studio Ústí nad Labem a Dorant.

Pamětnické příběhy a výsledky práce jednotlivých žákovských týmů naleznete ZDE.

Za krásné fotografie, které si můžete prohlédnout níže, děkujeme fotografovi Filipu Trubačovi.