Žáci představili výsledky své práce v sále kina Jitřenka.

V pondělí 23. června 2014 proběhla slavnostní závěrečná prezentace žákovských výstupů projektu Příběhy našich sousedů v Semilech v sále Kina Jitřenka. Prvního ročníku projektu se v Semilech zúčastnilo celkem pět žákovských týmů ze dvou základních škol.

Žáci se setkali s pěti pamětníky ze svého okolí, vyslechli a zpracovali jejich příběhy, které nakonec předvedli svým pamětníkům i veřejnosti na slavnostní prezentaci. Všechny týmy se setkaly s příběhy lidí, kterým do života zasáhla komunistická nadvláda v různých podobách. Účelem setkání žáků s pamětníky nebylo pouze mluvit o minulosti, ale také o současnosti, kterou všichni zároveň prožívají.

Odborná porota složená z historika a archiváře Ivo Navrátila, historika a pedagoga Stanislava Ulvra, novináře a dokumentaristy Viktora Portela hodnotila výsledky půlročního snažení semilských dětí i jejich vystoupení na závěrečné prezentaci. Vítězem se stal tým ZŠ Ivana Olbrachta s příběhem pana Ladislava Trejbala (Leona Hlavatá, Alena Juráčková, Veronika Holubcová, Klára Hajská a Anna Geciová), který žáci zpracovali formou audio reportáže na workshopu v Českém rozhlase. Všichni členové týmu byli odměněni chyrtrým mobilním telefonem od společnosti Vodafone. Pan Ladislav Trejbal bohužel zemřel pár dní před slavnostním zakončením. Druhé místo vybojovali žáci ZŠ Dr. Fr. Ladislava Riegra s příběhem Jiřího Wonky (Dan Šimůnek, Veronika Coufalová, Lucie Bílková, Pavlína Stránská a Petra Plecháčová). Na třetím místě se umístil tým téže základní školy s příběhem Miloše Plachty (Štěpán Strnad, Nikola Bímonová, Veronika Lamačová a Tereza Fučíková). Gratulujeme!

Děkujeme všem zúčastněným, jsme rádi, že jsme se s žáky, jejich pedagogy a rodiči, pamětníky, zástupci města Semily a dalšími příznivci mohli setkat v takto příjemné atmosféře.