Každý člověk, kterého potkáme, si v sobě nese svůj životní příběh. Bohužel, málokdy máme čas nebo příležitost si ho poslechnout. 30 žáků ze 3 semilských škol si ten čas udělalo a v rámci projektu Příběhů našich sousedů navštívilo 6 regionálních pamětníků, jejichž životní příběh nějakým způsobem poznamenal totalitní režim. Jejich úkolem bylo tyto příběhy zachytit a zpracovat.

V pondělí 13.dubna 2015 v sále Kina Jitřenka vyústil tento půlroční projekt slavnostní závěrečnou prezentací, při které každý tým představil divákům pamětníkův příběh a podělil se o své zkušenosti s projektem. Slavnostního odpoledne se kromě žáků, pedagogů a ředitelů zapojených škol, zúčastnili zástupci Města Semily a Post Bellum, všichni pamětníci a také mnoho diváků z řad veřejnosti. Kapacita kina byla zcela naplněna.

Odpolednem nás osobitě provedl Vít Šlechta, který má sám se sbíráním životních příběhů velké zkušenosti.

Program zpestřilo skvělým výkonem kytarové duo žáků paní učitelky Valentové – Veronika Nechanická a Robert Nechanický.

Odborná porota složená z historika a archiváře PhDr. Iva Navrátila, PhDr. Tomáše Chvátala PhD. a novináře a fotografa Pavla Charouska byla s výstupy umístěnými na webu i prezentacemi v kině velmi spokojena a ocenila to, kolik času a energie děti i pedagogové projektu věnovali.

Po vyhodnocení výsledků půlročního snažení semilských dětí i jejich vystoupení na závěrečné prezentaci porota ocenila 3 týmy.

1.-2. místo obsadily 2 týmy ze ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra:

Tereza Nosková, Natálie Havrdová, Martina Malá, Jan Řehák, Tomáš Zahradník pod vedením paní učitelky Dany Andreskové s příběhem Bohuslavy Aleny Vojtíškové – manželky vězněného skauta

Eliška Kocourková, Kateryna Boryk, Tereza Mušková, Jana Buchtová, Andrea Šindelářová pod vedením paní učitelky Jany Hejdukové s příběhem Břetislava Plívy – syna chuchelkského kulaka

na 3. místě se umístili studenti Gymnázia Ivana Olbrachta:

Natálie Francová, Jana Maťátková, Štěpán Šimůnek, Aleš Zahradník pod vedením pana profesora Aleše Zahradníka s příběhem Stanislava Doubka – bozkovského rebela

Gratulujeme!

Do projektu se dále zapojili:

  • žáci ZŠ Ivana Olbrachta Semily: Aneta Bušanská, Natálie Chlumová, Jana Doležalová, Jitka Kosáčková, Dana Rydvalová + technická podpora Michala Farského, pod vedení paní učitelky Věry Horákové s příběhem Oldřicha Kolzrta – pedagoga, kterému bylo z politických důvodů zakázáno vykonávat svou profesi
  • žáci ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra Semily: Sára Babková, Eliška Hlaváčová, Eva Chlupáčová, Lucie Kočová, Vojtěch Infeld, pod vedením paní učitelky Denisy Šimonové s příběhem Stanislava Hlavy – nadějného historika, který nemohl z politických důvodů dostudovat
  • studenti Gymnázia Ivana Olbrachta Semily: Kristýna Mejsnarová, Kateřina Kobrová, Jonáš Závěrka, Václav Vondra, Josef Bartoň, pod vedením pana profesora Jana Hortvíka s příběhem Josefa Kordíka – faráře, který podepsal Chartu 77

Členové týmů si odnesli poukazy na fotografický workshop (1.-2. místo), minireproduktory (3. místo), komiksovou knihu Ještě jsme ve válce (1.-2. místo), speciálně pro tuto příležitost natisknutá trička Příběhy našich sousedů, volný lístek do semilského kina, kalendář Post Bellum, CD příběhy 20. století a drobné dárky z informačního centra. Tyto dárky věnovala organizace Post Bellum, Město Semily a kino Jitřenka.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru, kterou se podařilo vytvořit. Byl to krásný zážitek!

Doufáme, že si z tohoto projektu zúčastnění žáci odnesli mnoho zkušeností do života a že je bude zaznamenávání orální historie bavit i nadále.