Ve středu 26. června se konala v Bio OKO na pražské Letné slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, na které žáci základních škol z Prahy 7 a z Prahy-Lysolají představili životní příběhy 9 pamětníků.

Celé slavnostní odpoledne zahájila moderátorka Veronika Elznicová, která potom i dále celou akcí provázela. Úvodního slova za Prahu 7 se ujala místostarostka Prahy 7 pro vzdělávání, školství a investice ve školských objektech Hana Šišková a za Prahu-Lysolaje Miloš Šimon, předseda Finančního výboru v Praze-Lysolajích. Diváky v sále přivítala za Post Bellum Štěpánka Proučilová, koordinátorka vzdělávacích projektů.

Do projektu se zapojilo celkem devět žákovských týmů, osm z Prahy 7 (ZŠ Františky Plamínkové, ZŠ Strossmayerovo náměstí a ZŠ Tusarova) a jeden z Prahy-Lysolají (ZŠ Járy Cimrmana). Žáci pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění a zpracovali je do velmi zdařilých reportáží.

Děti zpovídaly například významného českého hydrologa a profesora na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Bohumíra Janského nebo tanečníka, choreografa a pedagoga Zdeňka Prokeše. Dalšími pamětníky jejichž osud děti sledovaly byl Jiří OltVladislav Jabčík, které spojuje konflikt s komunistickým režimem. Jiří Olt podepsal Chartu 77 a s Vladislavem Jabčíkem se celé období komunismu táhlo falešné udání za protirežimní činnost z mládí. Paní Anna Fenclová mluvila o svém dětství za druhé světové války v blízkosti opakovaně bombardované Plzně. Z okolí Plzně pochází i Jiřina Krumlovská, která prožila velmi intenzivní setkání s vojáky Varšavské smlouvy během okupace v roce 1968. Paní Jarmila Bílková vyprávěla o Pražském povstání, kdy se jako školačka dostala omylem do samého centra událostí. Pamětnice Zlata Erbanová vzpomínala na setkání s Václavem Havlem v hospůdce na Rybárně a na Modlitbu pro Martu na Václavském náměstí. A paní Jaroslava Tatrová, oceňovaná paní učitelka, přiblížila dětem české školství a život v době socialismu a po jeho konci.

Životní osudy pamětníků i vlastní práci posledních měsíců představily týmy před zraky zástupců zapojených městských částí, učitelů, spolužáků, pamětníků, rodičů a přátel a samozřejmě před porotou, která hodnotila nejen rozhlasové reportáže, ale také jejich živá vystoupení. Odborná porota byla složená z pedagožky Kateřiny Svobodová (ZŠ Janského, Praha 13), historika Michala Louče (Vojenský historický ústav Praha) a novináře Roberta Oppelta (MF Dnes). Protože není soutěžní, porota nevybírala 3 nejlepší týmy, ale poskytla všem individuální zpětnou vazbu na jejich práci. Porotci chválili o sto šest, ale také neváhali poradit žákům, na čem by bylo dobré ještě zapracovat.

Všechny zúčastněné týmy odvedly skvělou práci a zaslouží si ocenění za vynaložené úsilí, stejně jako učitelé, kteří jim poskytovali pomocnou ruku a projektem je provedli. Velké díky patří i pamětníkům, kteří žákům svěřili své životní příběhy a umožnili tak jednotlivým výstupům vůbec vzniknout.

Kromě slov díků a bouřlivého potlesku, kterým účastníky ocenilo publikum, dostali všichni výše jmenovaní i věcné dary od sponzorů projektu. Děkujeme těmto lokálním parterům: OC Stromovka, Alza.cz, Centrum současného umění DOX, Kytky od Pepy, Národní galerie Praha, Národní technické muzeum, Pod 7 kilo, La Formaggeria Gran Moravia Milady Horákové, Papírnictví Letná, Bowling Radava, Knihkupectví 2Veverky, Knihkupectví Kosmas a Mercuria Laser Game. Hmotné dárky poskytla i MČ Praha 7.

Autorem fotografií je Daniela Dlabolová.