Ve středu 6. března ožil taneční sál na Marjánce příběhy pamětníků.

Slavnostní prezentací vyvrcholil dne 9. března už devátý ročník projektu Příběhy našich sousedů na Praze 6. Svou půlroční intenzivní práci představilo celkem dvanáct žákovských týmů, které se do projektu neziskové organizace Post Bellum zapojily díky finanční podpoře městské části Praha 6.

Práce dětí hodnotila odborná porota ve složení novinářka Zuzana Rejchová, historička z NFA Markéta Bártová a pedagog Petr Zemánek.
Po těžkém rozhodování se na třetím místě se umístily dívky ze ZŠ Na Dlouhém lánu s příběhem paní Rajny Miluničové Sopkové, druhé místo obsadily díky ze ZŠ Dědina, které vyprávěly o Magdaléně Emmerové a nejvíce porotu oslovil příběh pana Václav Aulického zpracovaný opět dívčím týmem ze ZŠ Hanspaulka.

Všechny pamětnické příběhy byly krásně zpracované a dojemné, ocenění si zaslouží všechny děti a jejich paní učitelky!