Po rozpačitých přípravách plný sál hostů v den závěrečné prezentace projektu Příběhy našich sousedů

V říjnu roku 2019 zahájili žáci ze Štítů, Rýmařova, Velkých Losin a Starého Města pod vedením svých učitelů dokumentaristické práce v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Celkem se tak projektu mohlo díky finanční podpoře MAS Horní Pomoraví, města Rýmařov a obcí Velké Losiny a Staré Město zúčastnit 44 dětí.

Slavnostní ukončení projektu, které bylo původně plánované na březen 2020, se dva týdny před termínem prezentace odložilo kvůli vyhlášení nouzového stavu ve státě na neurčito. Ve snaze omezit šíření nákazy novým typem viru COVID-19 vláda nařídila opatření, která se neslučovala s možností takovou událost uskutečnit. Koncem května se některá opatření začala uvolňovat, a tak jsme se vzhledem ke skutečnosti, že většina žáků v projektu by po prázdninách již navštěvovala střední školy, rozhodli, že uspořádáme závěrečnou prezentaci koncem června, přestože nejspíš nebude možné zvát na prezentaci veřejnost. Situace ve státě nám ale nakonec přála a během příprav prezentace se opatření uvolnila natolik, že se dne 23. června v 16 hodin zaplnil po dvou a půl měsících velký sál Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku. Dojatá tak nebyla jen ředitelka knihovny, paní Kamila Šeligová, ve spolupráci s kterou jsme prezentaci uskutečnili, ale i organizátoři akce z Post Bellum a především všichni žáci devátých tříd a jejich učitelé, kteří tak projekt ukončili ještě ve stávajícím školním roce.

Moderátor Šimon Švub tak mohl v úterý 23. června srdečně přivítat početné publikum. Úvodního slova se ujal i starosta města Šumperk Tomáš Spurný, ředitel ZŠ Velké Losiny Jiří Ševčík a ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová. Samotné prezentace pak zahájil tým ze ZŠ Staré Město, který představil příběh Františka Stanzela, neodsunutého Němce. Prezentace byly pestré nejen co do témat, ale i forem projevu. Děti představily krom neodsunutých Němců i příběhy pamětníků žijících za války v oblasti plné partyzánů, žurnalistů za komunismu či příběh Slovenky utíkající před nacisty z vypálené vesnice. Na jevišti se recitovalo, hrály divadelní scénky i pouštěly animace.

Porota složená z historika Víta Lucuka, žurnalisty Miroslava Kobzy a učitelky Aleny Peškové došla po sečtení bodového hodnocení za práci v průběhu projektu a za prezentace k finálnímu pořadí soutěžících týmů. Na prvním místě se umístil tým ze ZŠ Rýmařov s příběhem Luboše Tesaře, fotografa a žurnalisty, který fotil demonstrace v Praze v 68. roce. Druhé místo obsadil tým ze ZŠ Velké Losiny s příběhem Marty Janků, přibližující reálie života obyčejného člověka za komunismu. Třetí místo vybojoval tým ze ZŠ Rýmařov, který představil originálním způsobem, doplněným o animaci, život neodsunuté Němky paní Anny Hladké. Vítězné týmy získaly poukázky od Půjdčovny lodí TYDRA na celodenní výlet na raftu s instruktorem, originální ručně vyráběný čokoládový výrobek z dílny paní Kašparové z Velkých Losin (Velkolosinské pralinky), hru Kde leží Upsala od společnosti MINDOK a trubičky od firmy Kremo. Dárky si ale odnesly všechny děti v projektu. Ty poskytlo velké množství sponzorů, např. ZK Žerníček Kovovýroba, s. r. o., město Rýmařov, obec Staré Město, Velké Losiny, aj.

K slavnostnímu rázu velkou měrou přispěl i hudební doprovod muzikantů ze ZUŠ Šumperk pod vedením Antonína Mináře.

Děkujeme ale všem, kteří přispěli k radostné atmosféře na závěrečné prezentaci.