Hudebním sálem pardubické radnice znovu zazněly objevené příběhy pamětníků

Dne 26. dubna 2024 se uskutečnila ve společenském sále Magistrátu města Pardubic závěrečná slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který vznikl ve spolupráci škol z Pardubic, Chvaletic a Lázní Bohdaneč s organizací Post Bellum.

Své reportáže a závěrečné prezentace před zaplněným sálem a odbornou porotou představilo sedm žákovských týmů z pardubických škol ZŠ Družstevní a ZŠ Npor. Eliáše a také ze ZŠ Lázně Bohdaneč, ZŠ Chvaletice a studenti SOUZ Chvaletice. Zprostředkovali tak divákům poutavé životní příběhy místních pamětníků.

Večer moderoval Lukáš Peška, který po úvodním představení projektu a programu večera přivítal četné přítomné hosty. Pamětnické příběhy si přišli poslechnout také náměstek primátora Mgr. Jakub Rychtecký, starostové a starostky obcí Lázně Bohdaneč, Ing. Josef Štěpanovský a místostarostka Ing. Tereza Novotná a starostka Chvaletic Mgr. Renata Dymešová.

Z čestné první řady sledovali úsilí žáků hosté nejvážnější, pamětnice a pamětníci – Alena Rainbergová, Blanka Zaklová, Václav Stříteský, Oldřich Parák a PhDr. Miloš Charbuský –  kteří týmům vyprávěli své barvité životní příběhy a vzpomínky na zajímavé události 20. století. Pamětníci Božena Troubová a Josef Smetana, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli akce osobně účastnit, byli prostřednictvím moderátora pozdraveni alespoň na dálku.

V odborné porotě, která členům týmů poskytla cennou zpětnou vazbu, zasedly toho večera historička z pardubické univerzity Mgr. Zuzana Pavelkové Čevelová, Ph.D. a redaktorka Českého rozhlasu Mgr. Šárka Kuchtová.

Během večera dvakrát zaznělo strhující hudební vystoupení posluchače pardubické konzervatoře, kytaristy Filipa Nováka.

Projekt by se na Pardubicku nemohl uskutečnit bez finanční podpory města Magistrátu města Pardubic a Městského obvodu Pardubice 2.

Za dárky pro zapojené žáky děkujeme sponzorům Mobilní vzdělávací aplikace Glitr a Venkovní zážitkové únikové hry Get Out Fun. O fotografické zachycení večera se postarala Marie Sieberová.

Všechny závěrečné prezentace, žákovské práce a fotografie pořízené v průběhu projektu si můžete prohlédnout zde