Úžasná atmosféra a neuvěřitelná podpora. Dne 29. května 2024 se podařilo představit veřejnosti šest vzácných příběhů lidí, kteří zažili klíčové okamžiky našich moderních dějin.

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů Jižní Morava 2023/2024 se zúčastnilo šest týmů z šesti přihlášených základních škol. Týmy prezentovaly před zaplněným sálem Kinokavárny Brno výsledky své několikaměsíční práce, během které kontaktovaly pamětníky z Jihomoravského kraje, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly formou rozhlasových reportáží a krátkých filmů.

Prezentaci zahájil mladý klavírista Matěj Chalupský skladbou Černoušek od Debussyho. Poté moderátor Marek Boček přivítal nejen samotné pamětníky, ale také zástupce zapojených měst a obcí, učitele, spolužáky, rodiče, širokou veřejnost a také porotu, která měla za úkol poskytnout týmům zpětnou vazbu a vyhodnotit jejich výstupy umístěné na webu i jejich prezentaci na místě.

Za Velké Opatovice promluvila starostka Kateřina Gebrichová, za Letovice místostarosta Radek Procházka. Poté už pódium patřilo žákovským týmům.

Žáci z převážně sedmých, osmých a devátých tříd ze ZŠ Lipůvka, ZŠ Letovice, ZŠ Velké Opatovice, ZŠ Talent Vyškov, ZŠ Tišnov, nám. 28. října a ZŠ ZaHRAda Tišnov představili životní příběhy těchto pamětníků: Otakar Duchek, Stanislav Kopecký, Marie Korbelová, Vít Koudelka, Josef Kundera a Arnošt Odehnal.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak potleskem a pohnutím pamětníků, tak věcnými cenami od těchto sponzorů: Nest Escape, Papírny Brno, Jan Melvil Publishing, Racio a VIDA science centrum. Velmi děkujeme za jejich štědrost.

Odborná porota ve složení: Ondřej Kalina Fikar, pedagog ze ZŠ Brno, nám. 28. října., Blanka Veselá, kurátorka sbírkových fondů Muzea města Letovice a Jaroslava Vykoupilová, moderátorka Českého rozhlasu Brno posoudila zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a poskytla žákům inspirativní zpětnou vazbu. Za porotu promluvil Ondřej Kalina Fikar.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu. Zbytek publika se přesunul k občerstvení, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Romana Zmrzlého.

Za finanční podporu děkujeme městům Letovice, Tišnovu a Velkým Opatovicím, obci Lipůvka a Komunitní nadaci Tři brány.

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.