Po roce opět v sokolce NA-ZDAR našim pamětníkům!

V pátek 14. dubna v jablonecké Sokolovně proběhla slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, jehož se letos zúčastnilo celkem osm týmů z Jablonce nad Nisou a Rychnova u Jablonce n/N. Žáci a studenti zpovídali pamětníky z blízkého i dalekého okolí, podle toho, kam jejich kroky z rodného kraje vedly. Životy většiny z nich více než významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály nejen na území České republiky.

V úvodu slavnostního odpoledne po zahájení moderátorky Lucie Fürstové přítomné přivítala Jana Hamplová, náměstkyně primátora Jablonce za humanitní oblast. Za Rychnov diváky pozdravil pan místostarosta Jakub Vavroš, který  mikrofon předal Michaele Pavlátové, vedoucí pobočky Paměť národa Severní Čechy.

Vzápětí moderátorka představila ještě odbornou porotu ve složení Jan Kašpar (historik), Christa Petrásková (pamětnice a dlouholetá přispěvatelka do Jabloneckého měsíčníku) a Jitka Krotilová (pedagožka), kteří měli za úkol posoudit nejprve reportážní výstupy na webu projektu a následně při samotné prezentaci také výkony jednotlivých týmů. Žáci a studenti se ovšem letos nemuseli ničeho obávat, neboť se projekt poprvé konal jako nesoutěžní, a tak si pěkné dárky mohli odnést všichni, stejně jako podrobnou zpětnou vazbu poroty.

Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Na Šumavě, ZŠ Pivovarská, ZŠ Antonína Bratršovského, ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou a DDM Vikýř, a stejně tak i tradičně obou jabloneckých gymnázií. Děti zpovídaly například paní Ingrid Augstenovou, německou rodačku z Lučan, jež dnes žije v Úštěku a která se zasloužila o opravy interiéru slavného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě nebo ještě slavnější rotundy na Řípu. Jako další výraznou osobnost si studenti vybrali původního rodáka z Kokonína, pana Dietera Kleina, který byl spolu s rodinou po válce odsunut do Vídně. Na rodný Jablonec ovšem nezanevřel a napsal o jeho architektonických památkách několik knih. Jinou zkušenost s německými obyvateli měla naopak rodina pamětníka Miloše Krýžeho, jehož otce Němci na začátku války odvlekli do Magdeburku jako rukojmí. Velice pohnutý osud pak měli původní polští obyvatelé, kteří posléze zakotvili v Jablonci: pan Josef Hejtmánek, který byl svědkem přestřelky mezi nacistickými vojáky a ruskými osvobozeneckými vojsky, jež jeho otce málem stála život, nebo jedna z nejstarších obyvatelek Jablonce, paní Natálka Sazimová, která se narodila v roce 1921 v dnes ukrajinském Ternopilu, odkud ji Němci zavlekli do továrny na válečnou výrobu v Lipsku. Hrůzami války, nepřízní osudu za komunismu si prošly rodiny pamětnic Tamary Kobosilové a Zdeňky Halounové, obě ale také spojoval i romantický příběh s jejich vysněnými zahraničními partnery. Na prezentaci bohužel nemohla dorazit paní Pavla Vitvarová, která právě odcestovala za svým taktéž zahraničním partnerem do Kanady, kam se jí podařilo za komunismu emigrovat.

Celé slavnostní odpoledne se neslo v příjemném a přátelském duchu, v jehož závěru zaznělo poděkování milým podporovatelům projektu: velký dík vedle města Jablonce nad Nisou, Rychnova, Libereckého kraje a Nadace JABLOTRON patřil také sponzorům všech hodnotných darů, a to především nakladatelství HOST a Argo a v nemenší míře magazínu Reportér.

Fotografie: Zbyněk Cincibus