Žákovské a studentské týmy odprezentovaly příběhy osmi pamětníků z Kadaně, Jirkova a Chomutova

Dne 11. června 2024 se v kulturním zařízení Orfeum v Kadani konala závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum. Letošního ročníku se zúčastnila dvě gymnázia, konkrétně Gymnázium Kadaň a Gymnázium Chomutov a šest základních škol: ZŠ Rudolfa Koblice; ZŠ Kadaň, Školní; ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská; ZŠ Na Podlesí; MG a ZŠ Jirkov a chomutovská ZŠ Duhová cesta s.r.o.

I letos byly zvolené formy vyprávění příběhů velmi pestré. Tým ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská  zvolil komiks; týmy ZŠ Na Podlesí, ZŠ Rudolfa Koblice, MG a ZŠ Jirkov, Gymnázium Kadaň a Gymnázium Chomutov šly cestou rozhlasové reportáže; tým ze ZŠ Kadaň, Školní vytvořil video reportáž a  tým ze ZŠ Duhová cesta si troufl na časově nejnáročnější výstup – animaci.

Všechny týmy si se svými prezentacemi poradily naprosto skvěle. Publikum byli představeni pamětníci, které děti zpovídaly a zpracovávaly jejich příběhy. Například příběh paní Gerty, jenž se narodila ještě za první republiky do českoněmeckého manželství a stejně jako Božena Plášilová, své rané dětství prožívala během druhé světové války. Další z pamětníků Viktor Dub studentům vyprávěl o svém otci židovského původu, který před válkou utíkal do Palestiny na říčním remorkeru Pentcho. Loď však ztroskotala v Egejském moři a nikdy do cíle nedoplula. Příběh pamětníka Jaroslava Raise, začínající  ve stejných válečných časech, končí na venkově, kde tak nějak všechny velké historické události procházely mimo něj. Naopak dva pamětníci Petr Heller a Marko Linhart vzpomínali na útrapy totalitního režimu z pohledu máničkovského prostředí. Jiný pamětník, Přemysl Rabas, ve stejné době šel za svým snem vystudovat veterinární školu a pracovat se zvířaty, zatímco další pamětník Miroslav Nyklíček od svého snu studovat výtvarnou školu upustil a nastoupil na studia vojenské školy.

Prezentace žáků sledovala kromě diváků i odborná porota – Jiří Kopica (historik), Pavel Votruba (pedagog) a Roman Dušek (novinář). V závěru večera si studenti mohli od poroty  vyslechnout zpětnou vazbu a individuálně jejich výstupy prodiskutovat.

O moderování celé akce se skvěle postarala Jana Havlová.

Všechny reportáže, na kterých žáci pracovali, si můžete pustit zde

Velké poděkování patří městu Kadaň,  městu Jirkov, ZŠ Duhové cestě a Ústeckému kraji, díky jejichž finanční podpoře mohl být projekt realizován. Děkujeme i našim sponzorům, kteří poskytli ceny pro zapojené žáky: Infocentrum Kadaň, Kino Hvězda, Chomutovská knihovna, Státní fond životního prostředí a společnost JakVen.