Mladí dokumentaristé představili příběhy pěti pamětníků z Českých Budějovic, Třeboně a Týna nad Vltavou

Dne 6. května 2024 se v sálu Riegrova 51 uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum. Projektu se zúčastnilo pět škol z Českých Budějovic a okolí, konkrétně Gymnázium J. V. Jirsíka, ZŠ Nerudova, ZŠ EDUCAnet, Gymnázium Třeboň a Gymnázium Týn nad Vltavou. Každá ze škol vyslala svůj studentský tým, který zpracoval příběh jejich vybraného pamětníka.

Během večera měli diváci možnost zhlédnout příběhy, které se dotýkaly různých historických událostí, a to vše očima těch, kteří je prožili. Studenti se do svých projektů ponořili s velkým nasazením, což bylo z jejich prací patrné.

Tým z Gymnázia J.V. Jirsíka představil formou videa příběh paní Marie Sosnové, která se během svého mládí musela potýkat se stíny komunistického režimu. Žákyně ZŠ Nerudova zpracovaly, taktéž formou videa, životní příběh zdravotnice paní Zory Šílené, která zasvětila svůj život pomoci druhým lidem. Žákyně ze ZŠ EDUCAnet zvolily jako formu svého vyprávění komiks, prostřednictvím kterého výtvarně zpracovaly vzpomínky na válečné období z vyprávění Františka Kadlece. Gymnázium Třeboň nám prostřednictvím videa představilo životní osudy významného vědce Jana Květa. Slavnostní prezentaci zakončil tým Gymnázia Týn nad Vltavou animací zobrazující stěžejní okamžiky života pamětníka Petra Macháčka.

Prezentace žáků sledovala kromě diváků i odborná porota – Jan Kerles, Andrea Paťha a Hana Soukupová. V závěru večera si studenti mohli od poroty vyslechnout zpětnou vazbu a individuálně jejich výstupy prodiskutovat.

Velké poděkování patří městu České Budějovice a Jihočeskému kraji, díky jejichž finanční podpoře mohlo dojít k realizaci projektu. Děkujeme i našim sponzorům, kteří poskytli ceny pro zapojené žáky. Díky podpoře Jihočeského muzea, Papírnictví Plojhar a Divadla SUD si žáci mohli odnést odměny za svou práci a angažovanost.

Celá akce proběhla v přátelské a inspirativní atmosféře. Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů nám opět připomněla důležitost uchování historie a také nám ukázala, že mladá generace má odhodlání tyto příběhy přivádět k životu a předávat dál.