Závěrečná prezentace a vernisáž výstavy k projektu Příběhy našich sousedů Břeclav - Vídeň proběhla v Steingöttersaal v St. Pöltnu v Dolním Rakousku.

Češi a Rakušané. Několik století byli obyvateli jednoho státu, ve smíšených rodinách se mluvilo česky i německy, příbuzní žili v obou historických zemích. Po komunistickém převratu v roce 1948 vzaly přeshraniční vztahy nadlouho za své. Přísně střežená hranice rozdělila rozvětvené rodiny, sousedé z vedlejších vesnic se čtyřicet let nesměli potkat.

Jak na toto období vzpomínají pamětníci, lidé z česko-rakouského pohraničí, jejichž životů se dějinné události přímo dotkly? Během roku 2021 to zmapovali studenti Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav a studenti Reálného gymnázia Školského spolku Komenský ve Vídni.

9. listopadu 2021 proběhla závěrečná prezentace a vernisáž výstavy k projektu Příběhy našich sousedů v Steingöttersaal v St. Pöltnu v Dolním Rakousku. Prezentace a vernisáže se zúčastnila část studentů naživo a část kvůli aktuální pandemické situaci online. Díky studentským prezentacím jsme se seznámili s životními osudy vídeňských Čechů, jimž železná opona sebrala původní vlast, i s příběhy emigrantů, jimž se Rakousko stalo novým domovem po útěku před komunistickou diktaturou. Úplné medailonky všech pamětníků najdete na stránkách Příběhů našich sousedů. Vernisáž výstavy byla doprovázena audiovizuálním obsahem, který zachycuje průběh projektu. Pro shlédnutí je uveden tento audiovizuální obsah i zde na této webové stránce. Slavnostní atmosféru vernisáže studentských výstupů dokreslil hudbou i violoncellista Josef Klíč. Seznamování se St. Pöltnem proběhlo i další den 10. listopadu při společné procházce městem.

Přeshraniční projekt Příběhy našich sousedů pořádala nezisková organizace Post Bellum společně s rakouskými organizacemi Family Business a Zukunftsraum Thayaland. Projekt KPF-02-212 vznikl za finanční podpory Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.