Dějiny 20. století poprvé ožily díky žákům ze základních škol na Krnovsku ve Středisku volného času v Krnově dne 20. června 2024 v 16:00 hod.

Díky spolupráci s Místní akční skupinou Rozvoj Krnovska a získaným dotacím Ministerstva kultury z EU se mohla uskutečnit závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů v nádherných prostorách Střediska volného času v Krnově a žáci tak mohli o životech svých pamětníků vyprávět, zajímavé životní úseky divadelně ztvárnit či prezentace oživit zpěvem a hudbou.

Moderátor Martin Bodešínský pozval po zahájení slavnostního odpoledne na pódium ředitelku MAS Rozvoj Krnovska Ing. Vaverovou a ředitelku SVČ Mgr. Kozlíkovou, aby přivítaly publikum, povzbudily žáky a řekly pár slov k významu tohoto projektu.

Úkolem dětí bylo představit životní příběh pamětníka veřejnosti a odborné porotě, ve které zasedli reportér ČRo Ostrava František Kuba, učitelka ze SpgŠ a SZŠ Krnov Mgr. Lenka Řezáčová a učitelka Gymnázia Krnov Mgr. Renata Milerská. Porotci hodnotili nejen vystoupení dětí na závěrečné prezentaci, ale také všechny výstupy, které během půlroční práce dětí vznikly.

Hosté se tak mohli přenést do doby válečné či poválečné a zažít utrpení ukrytého Žida nebo se dostat do blízkosti německých vojáků, jako v příběhu paní Antonie Rudolfové, která tyto útrapy zažila na Ukrajině. Její příběh žákyně nevšedním divadelním způsobem předvedly publiku. Ale byly zde i příběhy plné násilí z roku 1968, kdy okupace v pohraničí ochromila místní život, a kde všude zavládl chaos a nejistota. Např. příběh pana Jaroslava Hrubého, který v roce 1968 bránil pohraničí vlastním tělem, a který díky svému neuvěřitelnému optimismu se po sametové revoluci pustil do záchrany zámku Linhartovy, kterému teď „vládne“ v roli kastelána. Dobu normalizace žáci přiblížili např. příběhem pamětnice Marcely Musilové, která zavzpomínala na „vnitřní vyhnanství“, které si zvolila pro své přesvědčení. Po revoluci 1989 se opět mohla vrátit ke své životné lásce a tou je profese učitele na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Odměny pro děti zajistily jednotlivá města, obce a školy a Kofola, a.s.

Děkujeme nejen za finanční podporu, ale i všem, kteří se na přípravě slavnostního odpoledne podíleli, především porotcům, hudebníkům ZUŠ Krnov, moderátoru Martinu Bodešínskému a všem řečníkům, díky nimž proběhla prezentace v tak přátelské atmosféře!