Pochází ze Sudet na Karlovarsku. V 50. letech byl vězněn komunistickým režimem za odbojovou činnost. Celý život se zabývá problematikou česko - německých vztahů.

Autorský tým: Jakub Knapp, Jan Drastil
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Fanta
Škola: Gymnázium Voděradská

„Maminka se jich zeptala:„ A nevadí Vám, že můj manžel je v český armádě, že je tam na tý druhý straně? „Nás nezajímá jak vy jste se tady mezi sebou hádali.“  Ti vojáci neměli žádnou zášť vůči nám.“

Josef Škrábek: Rozhlasová reportáž