Pochází z Užhorodu, po 2. světové válce se rodina přestěhovala do Československa. Stala se novinářkou a po roce 1968 byla kvůli svým politickým názorům vyhozena z práce.

Autorský tým: Lucie Votrubová, Petra Martínková, Alice Krýslová, Pavel Drahokoupil, Nikol Siegerová
Pedagogické vedení: Mgr. David Rund
Škola: SOŠS Kavčí hory

„Měla jsem pocit, že jsem nikdy nikoho nenáviděla tolik, jako Brežněva!“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Agáta Pilátová: Rozhlasová reportáž