Učitel ze základní školy ve Škvorci, který, mimo jiné, zakládal po revoluci místní složku Občanského fóra.

Autorský tým: Viktor Vích, Karej Němejc, Dominik Klabouch, Michal Rusňák, Artemij Hubarjev
Pedagogické vedení: Jana Sigmundová
Škola: ZŠ Škvorec

„Když potom jsem skončil v 55. Roce, tak jsem dostal červený index, na kterým jsem měl napsáno, že mě neopravňuje k výkonu pedagogické činnosti…“