Pamětnice únorového převratu. Během normalizace přepisovala zakázanou knihu.

Autorský tým: Adriana Benešová, Petra Cipryšová, Viktorie Růžičková
Pedagogické vedení: Mgr. Dita Blechová
Škola: Gymnázium profesora Jana Patočky

Maminka pro mě šla do školky ze Staroměstského náměstí. A najednou se nešlo vrátit, všechny dveře na Staroměstské náměstí byly zablokované tak, že před nimi stál milicionář. Vlídná tvář, ale měli pušky a domů nás nepustili.

 

Vlasta Wernerová: Rozhlasová reportáž