Muž, kterému herectví pomohlo, aby společně s humorem a kolegy prošel všemi strastmi historie a bývalého režimu.

Autorský tým: Eliška Kuklišová, Isabella Herrera, Greta Hettnerová, Viktorie Anna Malá, Mikuláš Odstrčil a Roman Moravec
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Poláková
Škola: ZŠ Univerzum

„A z rádia se ozvalo, že u rozhlasu jsou tanky, tak já chtěl jít bránit rozhlas, máma vykřikla, že nikam nejdu a zamkla mě v pokoji. Kdybysme nebydleli ve čtvrtým patře, vyskočil bych z okna.“