Dějiny skrz okýnko lokomotivy

Autorský tým: Eliška Bednárková, Barbora Deverová, Sára Kůtková, Lucie Soukalová
Pedagogické vedení: Mgr. Marie Musálková
Škola: Gymnázia Špitálská

„Mě ohromně překvapilo, že ve fabrice, která byla vedená komunistickým stylem, se to v 89 začalo postupně bourat. Když tam přišel Štěpán nahoru na ten balkon, aby zachránil situaci před pádem komunistický ideje, závodní výbor nás svolal, že bude schůze. Dvůr byl plný pískání proti Štěpánovi a ten byl úplně nešťastný. U toho jsem byl a docela jsme řvali. (…) Štěpána jsme vyprovodili perfektně.“