Psychiatr, na základě své rané zkušenosti z Terezína se zabývá mj. posttraumatickými poruchami u dětí

Autorský tým: Jan Filipský, Julie Holá, Karolína Horníčková, Adéla Jehličková, Markéta Straková
Pedagogické vedení: Mgr. Iva Červeňanská
Škola: ZŠ Mazurská

„Hrála se dětská opera Brundibár. Tam já jsem zpíval. Pokaždý, když to bylo nacvičený a provedený, tak celej ansámbl vodjel do Polska. Němci je nechali zazpívat Brundibára a za dva dny byli všichni povolaný.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Petr Riesel: Rozhlasová reportáž