Významný český hydrolog a profesor, který se zasloužil o objevení pramenů Amazonky

Autorský tým: Marie Pražáková, Josefína Wiesnerová, Ema Petrová a Adéla Stričková
Pedagogické vedení: Mgr. Kateřina Střelická
Škola: ZŠ Fr. Plamínkové

„Od mládí, kdy jsem dostal první mapu a první atlas, tak mě začaly bavit ty modrý barvy na tý mapě.“

Bohumír Janský: Rozhlasová reportáž