Bývalá ředitelka na ZŠ Fr. Plamínkové vypráví jaké to bylo nastoupit jako nová ředitelka v době Sametové revoluce a jak se školství proměnilo s pádem komunismu.

Autorský tým: Justýna Maďarková, Claudie Bedrnová, Rijád Matyáš El Mohammadi, Rozálie Matoušková a Zuzana Hurdová
Pedagogické vedení: Mgr. Kateřina Střelická
Škola: ZŠ Františky Plamínkové

„Mě bavil celý život, já musím říct, že celý život mě bavil.“

Anna Hurychová: Rozhlasová reportáž