Pamětník okupace v roce 1968 a dalších historických událostí v Československu

Autorský tým: Bára Petrů, Kateřina, Pacandová, Marie Schoeherová, Petr Pivoňka
Pedagogické vedení: Bc. Lukáš Krunčík
Škola: ZŠ Korunovační

„Když jsem byl v uranových dolech, přišel za mnou předák a řekl: ‘Hele, tady mi to podepiš. Vstoupíš do svazu SČSP.’ Já tam nechci vstoupit. A on říká: ‘Já se tě ale na nic neptám.“

Schönherr Antonín: Rozhlasová reportáž