Během druhé světové války byl vězněn za dezerci v Jihlavě, unikl zde jen o vlásek smrti.

Autorský tým: Patrik Bradáč, David Dušek, Barbora Hýbnerová, Bernard Nowak, Tadeáš Tichý
Pedagogické vedení: Mgr.Michaela Narwová
Škola: Trojské gymnázium

„Od roku 1939 kdy začal lístkový systém a lístky byly na všechno, na potraviny, na šaty, tak to bylo krutý. Kdo neměl nějaké příbuzné na venkově, ten měl co dělat, aby se uživil.“