V roce 1969 emigrovala do Německa za svým budoucím manželem Heřmanem Arminem Kroó

Autorský tým: Jonáš Kořínek
Pedagogické vedení: Mgr. Karolína Kopecká
Škola:
ZŠ Strossmayerovo náměstí

„Okamžitě mě zavolali do Bartolomějský, že tam musím přijít. Já už jsem tam měla vlastního člověka, který mě vyšetřoval a vždycky říkal: Tak paní Rychetská, dostala jste dopis od pana doktora?“