Život vědce v dobách totalitních i svobodných

Autorský tým: Jiří Drábek, Alexandr Plata, Filip Rund
Pedagogické vedení: Mgr. Jaroslava Kubelková
Škola: Gymnázium Nad Štolou

„Já jsem nakonec rád, že se rodiče rozhodli neodejít. Protože tady jsme doma a mě by hrozně mrzelo, kdybych o to, co se tady dělo, přišel.“