Z Opavy až do federálního shormáždění

Autorský tým: Johana Havelková, Alžběta Kubištová, Natálie Lexová, Matěj Pantoflíček
Pedagogické vedení: Mgr. Josef Vališ
Škola: ZŠ Korunovační

„Já jsem tu společnost z undergroundu znal a bylo mi sympatické, že se ti intoši takovým způsobem postavili za tu partu mániček.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jaromír Piskoř: Rozhlasová repotáž