Život v oblacích aneb Luftbaba – příběh průkopnice českého balónového létání

Autorský tým: Karolína Pácalová, Kristýna Spurná, Klára Svorová, Květa Vu
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Kučerová
Škola: ZŠ Tusarova

„V roce 69 už jsme byli odmaturovaní a sešli jsme se všichni 21. srpna na Žofině v zahradní restauraci. Vedle od stolu na nás promluvil nějakej pán. Už si nepamatuju, co řekl, ale jak jsem byla od tý huby, tak povídám: „Kluci, já mám sto chutí mu jednu vrazit.“ A on se na mě podíval a řekl: „Tak to udělejte.“ A tak jsem se otočila a…“  Ten pán si k nim pak přisedl, byl to učitel paravýcviku ve Svazarmu.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Rozhlasová reportáž: Jana Bartošová