Básník, divadelník, textař a lidový filosof

Autorský tým: Anna Brázdilová, Michaela Forejtová
Pedagogické vedení: Mgr. Klára Soukupová
Škola: ZŠ T.G. Masaryka

„Když jste znal nějakého jiného signatáře nebo signatářku, tak ste si ho mohli vybrat a  dát mu lísteček, kde ste akorát napsali: Souhlasím s textem Charty 77 a podpis. A já jsem právě šel s Havlem, s Vlastou, a tak jsem to dal Vlastě, před tím Václavem Havlem, takže jsem to proměnil  v takovou trošku rituální záležitost.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jan Vodňanský: Rozhlasová reportáž