Dětství za 2. světové války

Autorský tým: Adam Valenta, Emma Šponarová, Ema Kynčlová, Matyáš Brunner a Oldřich Tulis
Pedagogické vedení: Bc. Josef Vališ
Škola: ZŠ Korunovační

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa