Příběh spisovatelky z Holešovic.

Autorský tým: Alena Červenková, Tereza Šindelářová, Linda Víšková, Jana Vykysalá
Pedagogické vedení: PhDr. Iva Červenková
Škola: ZŠ Korunovační

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa