Příběh letenského lékaře

Autorský tým: Barbora Kosová, Barbora Luňáčková, Markéta Trakslová, Kryštof Tulis
Pedagogické vedení: PhDr. Iva Červenková
Škola: ZŠ Korunovační

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa