Arciopat břevnovského kláštera

Autorský tým: Max Butrón, Alexandr Dvořák, Vojtěch Křemen 
Pedagogické vedení: Mgr. Dana Benešová
Škola: ZŠ Na Dlouhém lánu

„Po 17. listopadu jsem se odvážil telefonovat, byly jen pevné linky, o kterých jsme věděli, že jsou odposlouchávané. Říkal jsem si, že snad nemáme co ztratit. Takže jsme se poprvé s  Anastázem Opaskem slyšeli. A on mi řekl: Zkus se poptat v Praze, jestli nám vrátí klášter. Říkal jsem si, přijede obyčejný farář z Moravy do Prahy, kdo mu uvěří. Tak řekni, že jsi převor. A tak jsem se stal převorem Anastáze Opaska..”