Nejstarší střešovický starousedlík

Autorský tým: Barbora Kasanová, Ondřej Pelda, Jiří Schäffer
Pedagogické vedení: Olga Šátková
Škola: ZŠ Norbertov

Nejstarší střešovický občan pan Jaroslav Sochůrek rád vypráví o Střešovicích. Rozpovídá se i o staré trafice. Malý dřevěný domeček natřený nazeleno, který stojí u norbertovské školy, se dávno nepoužívá. „V pátek jsme se vždycky těšili na konec vyučování. Protože tam na rohu máte trafiku, a ta trafika, řekl bych, by měla bejt památkově chráněná. My jsme vždycky pospíchali ze školy, abychom dostali časopis, tenkrát vycházel Mladý hlasatel. A na konci vycházely Rychlý šípy. Byli to hoši, skauti, a prožívali různý příhody. Na to jsme se těšili. Tak to bylo vždycky v pátek velký zpestření.“