Zajímavá žena se zajímavým životem

Autorský tým: Patrik Brož, Jiří Chalupský, Jakub Kopička, Daniel Ployer, Jiří Šrámek
Pedagogické vedení: Dana Schlegerová
Škola: ZŠ Na Dlouhém lánu

„Měla jsem dvě tety a strýce, kteří byli zavření. Udělali z nich protistátní živly. Strýc po deseti letech ve vězení zemřel. Bylo to v Leopoldově na Slovensku. Jeho manželka za ním v tu dobu jela, protože návštěva byla povolena jen jednou za čas. Když tam přijela, zeptala se bachaře, kde je mažel. Bachař jí řekl, že zemřel. Teta chtěla vědět jak. Bachař listoval nějakými lejstry, pak ukázal směrem k poli a řekl číslo 2000. Teta pak chodila po tom poli, všude zapíchané nějaké laťky s nezřetelně napsanými čísly. Nakonec teta objevila to pravé číslo. Tam byl strýc zakopaný…“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jiřina Přibylová: Rozhlasová reportáž