Od metaře k ministrovi

Autorský tým: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková
Pedagogické vedení: Vladimíra Koucká
Škola: ZŠ nám. Svobody, Praha 6

STB si o něm přímo vedla záznam a přesně věděli kdy, kde, v kolik hodin a s jakými lidmi mluvil, dokonce přesně věděli, v jakém autě sledovaný přijel a v čem byl oblečen. A to samé věděli i o lidech, s kterými se stýkal.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa