Od metaře k ministrovi.

Autorský tým: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková
Pedagogické vedení: Vladimíra Koucká
Škola: ZŠ nám. Svobody, Praha 6

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa