Život optikou pracanta

Autorský tým: Jasmine El Welaily, Filip Horký, Natálie Kadavá, Klára Tenková, Patrik Vosička
Pedagogické vedení:
Simona Vlčková
Škola:
ZŠ Radlická

„Snažil jsem se dělat kvalitní práci podle svého dobrého svědomí. Až mi nemile přezdívali ‚perfekcionista‘.“

František Vrzba: Rozhlasová reportáž