Skuliny svobody

Autorský tým: Linda Hojná, Jakub Kroupa, Filip Msallam, Štěpán Best
Pedagogické vedení: PaedDr. Boris Hajdúk
Škola: ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5

„Komunistický režim si vynucoval od každého, aby demonstrativně dával najevo, že s tím režimem souhlasí. A tím lámal charaktery lidí.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Daniel Kroupa: Rozhlasová reportáž