Katolický kněz, člen řádu Salesiánů Dona Boska. V období komunismu byl činný v podzemní církvi. Teologii musel studovat tajně, mezi jeho pedagogy patřil Petr Zvěřina či Josef Novosad, kteří byli pro svou víru a přesvědčení režimem vytrvale pronásledováni. Sám pan Ihnát byl v 80. letech vyslýchán státní bezpečností.

Autorský tým: Veronika Marčuková, Anna Prokopová a Rozálie Smejkalová
Pedagogické vedení: Mgr. Dagmar Kavková
Škola: ZŠ Táborská

,,Když jsme začali tajně studovat, tak každý byl upozorněn na to, že se mu může přihodit nějaká dopravní nehoda, že ho mohou oddělat, že se s tím musí počítat…”

Jan Ihnát: Rozhlasová reportáž