Václav Jeřábek

Václav Jeřábek

Autorský tým: Aneta Tulachová, Jan Pavel a Marián Čop
Pedagogické vedení: Zdeněk Brila
Škola: ZŠ Jaroslava Seife

Jiří Novák

Jiří Novák

Autorský tým: žáci Kočí, Uhryn, Tadevsyan, Václavek a Kopecký
Pedagogické vedení: Paní učitelka Pánková
Škola: ZŠ Chmelnice

Marta Pinke

Marta Pinke

Autorský tým: Lucia Ježovítová, Oldřich Kaliáš, Šimon Vydra a Jakub Jiras
Pedagogické vedení: PhDr. Pavlel Ostape
Škola: ZŠ Jaroslava Seiferta

Zuzana Růžičková

Zuzana Růžičková

Autorský tým: Aneta Byšková, Tereza Kostková, David Chejstovský, Martin Vondra, Dan Chejstovský
Pedagogické vedení:
Iva Boleslavová a Zuzana Tvrdíková
Škola:
ZŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3