Výzkumný a vývojový pracovník Ústavu pro výzkum motorových vozidel Praha

Autorský tým: Berenika Jurajdová, Markéta Chramostová, Jakub Illich, Ema Pechová
Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Šrail
Škola: ZŠ Lupáčova

Sen studovat divadlo se mu z kádrových důvodů nesplnil, divadlo hrál tedy jako ochotník. Přestože měl možnost v roce 1968 emigrovat, nakonec zůstal. Ačkoli sám nebojoval, nepodporoval odboj, ani nebyl ve vězení, tak prožíval život ve stávajících poměrech, jak jen dokázal ustát – bez ohnutí šíje. „Mám špinavý boty, ale ruce čistý mám.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa